Camp Gauto – Hyrskoter 2024

Grupp 1   Polaris Khaos 9R

                  Polaris Switchback Assault 850

Grupp 2  SKS 650

                   Polaris Nordic Pro S4

              

1 Dag

2 Dag

3 Dag

4 Dag

5 Dag

Grupp 1 3100 kr 6200 kr 8200 kr 10200 kr 12 200kr
Grupp 2 2600 kr 4900 kr 6500 kr 7900 kr 9200 kr

I hyrpriset ingår 5 mil per dag sedan 50 kr extra för varje påbörjad mil. Bensin och olja tillkommer.

Skoterkläder ink. Hjälm 400 kr / dag
Passagerar pulka 700 kr / dag eller 4200/vecka
Packkälke 350 kr / dag eller 2100/vecka
Dubbeldyna 150 kr / dag
Cargo Box 150 kr / dag

Vi reserverar oss för eventuella förändringar under säsongen.

Allmän information och hyresvillkor

 • Vid all körning är hyrestagaren skyldig följa regler för skoterkörning samt iaktta den hänsyn som naturvårds, friluftslivs eller rennäringens gällande lagar föreskriver. Förarbevis skall alltid bäras.
 • I priset för skoterhyra ingår försäkring, skadekostnad tillkommer om skotern är skadad vid återlämnandet. Max 25 000 SEK per skadetillfälle.
 • I hyran ingår 50 fria kilometer per dag, ytterligare kilometer debiteras med 5 per kilometer vid återlämnande av skotern.
 • Kostnadsfri avbokning senast 24 timmar innan hyresperiodens början, annars utgår avbokningsavgift med 50% av hela beloppet.
 • Skotern hyrs och återlämnas fulltankad av bensin/olja. Kostnad för förbrukad olja tillkommer. Endast godkänd olja får användas.
 • Snöskotern besiktas av uthyrare och hyrestagare både vid utlämning och återlämning. Skador debiteras enligt gällande prislista.
 • Hyrestagare ansvarar för att skotern vårdas väl och ska se till att den bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick.
 • Uthyrare har rätt att besiktiga fordonet under hyrestiden, om uthyraren finner skälig anledning att anta att äganderätten sätts i fara eller att betydande risk för värdeminskning föreligger utöver vad som följer av ett normalt brukande.
 • Uthyraren har rätt att häva avtal om uthyrning vid onormal hantering av fordon.
 • Reservation för ev. förändringar av skoterutbud pga. oförutsedda händelser utom uthyrarens kontroll.
 • För mer information om hyresavtal kontakta oss.