Camp Gauto – Camping

Välkommen till en camping med underbar utsikt över Gautosjön och Krappesvare fjällmassiv. Sommartid erbjuder vi dygns- eller säsongsplatser för husvagn/husbil med 10 eller 16A. Ni får tillgång till servicehus med toaletter, dusch, skötrum m.m. Vill ni sova i tält finns det också plats. Vintertid erbjuder vi säsongsplats och ni kan parkera snöskotern bredvid husvagnen. Vi  har inte möjlighet att erbjuda laddning av din el-bil.

Campingregler för säsongscampare 2020/2021 

Disponeringstid, vintercamping 1 oktober-15 maj & sommarcamping 14 juni- 15 september. Campingplatsen får disponeras av campinggästen och dess familj. Platsen får ej hyras ut i andra hand.

  • Campinggästen ansvarar för att rätt avstånd hålls till närmaste granne (4m), brandsläckare finns på vagn/förgård, genomfört godkänd gasoltestning samt att skotrar förses med ledmärke. Vad gäller mått på förgård etc se Arjeplogs kommuns anvisningar.

  • Campinggästen ansvarar för att ordna egen lösning för av/på slagning av el.

  • Hyrd plats tillåter en enhet såsom bil. Släpar eller extra bilar parkeras på anvisad plats.

  • Skottning och gräsklippning sker löpande men ej mellan husvagnar och bilar. Dessa utrymmen ansvarar campinggästen för.

  • Hundar rastas längs vägen och inte på campingområdet.

  • Hushållsavfall ska sorteras på avsedd plats. Grovsopor medtages hem.

  • Hyrd plats medför ej rätt till förvaring av utrustning ex skoter, pulka etc.

  • Vid säsongsavslut ansvarar campinggästen för platsen lämnas i gott skick dvs inget skräp eller material får lämnas kvar. Om material lämnas utgår avgift för borttagning.

  • Uppsägning av plats meddelas med fördel vid säsongsavslut dock senast 2 månader före dispositionstidens start.

Överträdelser mot regler kan leda till att campinggästen förverkar sin plats.

Har ni tips på förbättringar, kontakta gärna oss!